سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالوور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
53
فالوور میکس بتا
19040
150 / 40000
58
فالوور میکس کیفیت بالا (تا 30% هدیه)
20230
100 / 60000
49
فالوور ایرانی ( پیشنهادی )
20400
60 / 5000
61
فالوور میکس ماتریکس (ظرفیت بالا)
21930
200 / 10000
59
فالوور ایرانی اینستاگرام
25500
10 / 500000
60
فالوور ایرانی اینستاگرام (پیشنهادی)
29250
500 / 500000
55
فالوور ۸۰ ٪ ایرانی اژدها
32500
500 / 15000
50
فالوور ایرانی کیفیت مناسب
35100
100 / 10000
52
فالور ایرانی با کیفیت + لایک 5 پست آخر
35700
500 / 20000
57
فالوور 99% ایرانی ( پیشنهادی سایت )
35700
100 / 35000
75
فالوور ایکس 70 درصد ایرانی (پیشنهادی)
37800
100 / 35000
76
فالوور ایکس ایرانی ( پیشنهادی )
39270
100 / 10000
51
فالوور vip ایرانی ( پیشنهادی سایت )
204000
200 / 30000
54
فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا )
467500
1000 / 1000
56
فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا)
637500
1000 / 1000

IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
207
ویو IGTV سرعت پایین
5440
100 / 1000000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
201
ویو ویدیو اینستاگرام
4080
100 / 300000
211
ویو ارزان کیفیت مناسب
7140
100 / 1000000
209
ویو ارزان خارجی + هدیه
9180
1000 / 10000000
210
ویو + ایمپریشن
10200
50 / 1000000
202
ویو ارزان سریع
11560
100 / 500000
200
ویو اینستاگرام
11900
100 / 250000
208
ویو خارجی با کیفیت
13090
100 / 100000

فالوور خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
199
فالوور فوق ارزان خارجی
8500
10 / 2000
206
فالوور خارجی
13600
50 / 50
66
فالوور زن خارجی
13600
50 / 5000
65
فالوور میکس خارجی (ارزان ترین)
14580
50 / 5000
63
فالوور میکس بین المللی و ایرانی
14620
100 / 30000
64
فالور میکس نقره ای
15470
100 / 50000
62
فالوور میکس خارجی و ایرانی (توربو)
15980
2000 / 800000
205
فالوور خارجی کم ریزش
18360
200 / 100000

استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
89
ویو تمام استوری ها
2380
100 / 100000
91
ویو استوری اینستاگرام
4590
10 / 100000
90
آمار استوری Story Through Profile Visits + Displays + Impressions & Reach
16150
10 / 50000
96
رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر اول)
51340
10 / 50000
97
رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر دوم)
51340
10 / 50000
94
Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول)
61200
100 / 1000000
95
Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم )
61200
100 / 1000000
92
سرویس نظرسنجی poll استوری (Left Green Option)
61200
100 / 10000
93
سرویس نظرسنجی poll استوری (Right Red Option)
61200
100 / 100000

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
78
لایک ایرانی خارجی (10% هدیه)
3740
1000 / 5000
77
لایک میکس ایرانی و خارجی + هدیه
6120
1000 / 1000
72
لایک ایرانی سرعت بالا +تا 60 درصد هدیه
6630
100 / 30000
71
لایک ایرانی ظرفیت بالا
9010
100 / 50000
70
لایک ایرانی تا 70 درصد هدیه
11220
100 / 6000
69
لایک ایرانی سرعت کیفیت خوب (تا 50% هدیه)
12070
100 / 5000
68
لایک ایرانی فول پروفایل 99% (پیشنهادی سایت)
17000
50 / 4000
79
لایک ایرانی کیفیت بالا
17850
100 / 50000
73
لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور
19550
100 / 30000
67
لایک ایرانی واقعی ( پیشنهادی سایت )
26520
100 / 30000

لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
100
مشاهده لایو به مدت 30 دقیقه (بدون لایک و کامنت)
413100
20 / 100000
99
مشاهده لایو به مدت 30 دقیقه
481950
20 / 2000
98
مشاهده لایو به مدت 60 دقیقه
826200
20 / 2000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
212
کامنت رندم فارسی (سریع)
38250
50 / 50000

لایک خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
122
لایک خارجی ارزان قیمت
2720
20 / 20000
117
لایک ارزان قیمت خارجی
3740
10 / 15000
121
لایک خارجی کیفیت مناسب
4420
10 / 50000
118
لایک فوق ارزان خارجی
4420
10 / 50000
120
لایک میکس توربو
6460
100 / 80000
119
لایک 10 پست آخر
9180
100 / 10000
116
لایک واقعی و بسیار باکیفیت خارجی
53460
10 / 30000

reels اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
213
ویو reels
7650
100 / 250000
129
لایک reels اینستاگرام
17000
100 / 10000
127
REEL ویو + Reach + Impression
35530
100 / 5000000
128
لایک reels
49810
10 / 10000

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
148
ممبر اد اجباری هیدن ارزان
12750
1000 / 30000
141
ممبر فیک کانال تلگرام
13600
1000 / 30000
142
ممبر اد اجباری هیدن کانال
17000
1000 / 30000
147
ممبر فیک کم ریزش
17000
1000 / 12000
145
ممبر اد اجباری خالص ویو دار
19210
1000 / 100000
146
ممبر هیدن کانال
19210
1000 / 100000
149
ممبر ادد اجباری کانال تلگرام (کانال بالای 200 کا)
21250
1000 / 100000
150
ممبر ادد اجباری تلگرام ( کانال های بالای 300 کا)
25500
1000 / 100000
143
ممبر کانال تلگرام
39440
1000 / 5000
144
ممبر پروکسی کانال تلگرام (یک ساعته)
573750
1000 / 1000

ممبر گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
155
ممبر ادد اجباری گروه
13770
1000 / 10000
153
ممبر واقعی و فعال گروه
13770
1000 / 10000
156
ممبر فیک گروه تلگرام
14450
1000 / 30000
151
ممبر فعال گروه تلگرام چت کن
14960
1000 / 100000
152
افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی
17000
1000 / 50000
154
ادد اجباری گروه تلگرام
21250
1000 / 100000

بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
162
بازدید تک پست تلگرام
170
500 / 15000
163
بازدید تک پست تلگرام (قابلیت بازدید برای پست فورواردی )
510
300 / 200000
160
بازدید 5 پست تلگرام
1700
500 / 15000
164
بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی)
2550
300 / 200000
157
بازدید 10 پست تلگرام
3060
500 / 15000
165
بازدید 10 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی )
5100
300 / 200000
158
بازدید 20 پست تلگرام
5780
500 / 15000
166
بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی )
9520
300 / 200000
159
بازدید 50 پست تلگرام
11730
500 / 15000
161
بازدید 100 پست تلگرام
13770
500 / 15000
167
بازدید 50 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی )
22270
200 / 200000
168
رای پست تلگرام
132260
5 / 70000

بازدید یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
169
ویو یوتیوب
103360
1000 / 1000000

فالوور توئیتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
171
فالوور خارجی
175950
10 / 10000
172
فالوور خارجی
642600
10 / 10000

لایک توئیتر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
173
لایک واقعی توئیتر
221850
50 / 1000

UC پابجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
174
تست برنامه نویس کار نمیکند
16200
100 / 1000000
217
13 یوسی (اختصاصی فالووران)
17850
1 / 1
177
یوسی پابجی تعداد 16
21250
1000 / 1000
218
31 یوسی (اختصاصی فالووران)
32130
1 / 1
176
یوسی پابجی تعداد 32
34000
1000 / 1000
214
60 یوسی پابجی (اختصاصی فالووران)
51850
1 / 1
219
63 یوسی ( اختصاصی فالووران)
57120
1 / 1
175
یوسی پابجی تعداد 63
66980
1000 / 1000
220
198 یوسی (اختصاصی فالووران)
169660
1 / 1
178
یوسی پابجی تعداد 198
193460
1000 / 1000
215
325 یوسی (اختصاصی فالووران)
241060
1 / 1
221
340 یوسی (اختصاصی فالووران)
285600
1 / 1
179
یوسی پابجی تعداد 340
329460
1000 / 1000
216
660 یوسی (اختصاصی فالووران)
481950
1 / 1
222
690 یوسی (اختصاصی فالووران)
562360
1 / 1
223
1875 یوسی (اختصاصی فالووران)
1428000
1 / 1

فالوور تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
181
تست 1
5440
100 / 1000
180
فالور تیک تاک کیفیت خوب
80750
100 / 100000

ویو تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
182
ویو ارزان تیک تاک (ظرفیت بالا)
170
100 / 100000000
183
ویو تیک تاک (ارزان و سریع)
510
100 / 1000000

لایک تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
185
لایک تیک تاک (سریع و جدید)
31450
10 / 5000
184
لایک تیک تاک (ظرفیت بالا)
32130
10 / 100000

فالوور آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
186
دنبال کننده آپارات
148750
200 / 100000

بازدید ویدیو آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
187
بازدید ویدیو آپارات
10710
1000 / 100000

لایک ویدیو آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
188
لایک ویدیو آپارات
31960
200 / 100000

فالوور کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
190
فالور کلاب هاوس
276250
500 / 500
189
فالور ایرانی خانم کلاب هاوس (5 الی 40 درصد هدیه)
743750
100 / 100

فالوور اسپایتفای

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
191
فالور اسپاتیفای
8330
100 / 50000